, 19. septembra, 2017

Kako do brezplačnih očal?

Zavarovane osebe so v obveznem zdravstvenem zavarovanju upravičene do pripomočkov za izboljšanje vida, to so očala za bližino, očala za daljavo, druga očala in kontaktne leče. Če zdravnik specialist – oftalmolog na podlagi zdravstvenega stanja zavarovane osebe ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za predpis pripomočka, ki jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C in 25/14; v nadaljevanju: Pravila OZZ) in medicinski kriteriji, izda naročilnico za pripomoček za izboljšanje vida, s katero zavarovana oseba uveljavlja pravico pri optiku, ki ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno pogodbo.
Do brezplačnih očal  t.i. »na recept« oz. »na naročilnico« ste upravičeni z veljavnim zdravstvenim zavarovanjem (ZZZS in njihovi standardi)  in naročilnico za pripomoček za izboljšanje vida, prejeto na pregledu pri specialistu – oftalmologu.

Pri tem je pomembno, da morate imeti za pridobitev brezplačnih očal sklenjeno tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje, saj obvezno zdravstveno zavarovanje krije le 10 % vrednosti standardnega pripomočka za vid, 90 % odstotkov pa dopolnilno zavarovanje.
Bralna očala na recept – naročilnico krije ZZZS osebam, starejšim od 63 let.

NA KRATKO:

Kdo je upravičen do naročilnice ZZZS za korekcijska očala:

  • osebe z dioptrijo za daljavo (pri dioptriji za daljavo starostne omejitve ni),
  • osebe z dioptrijo za bližino morajo biti stare vsaj 63 let,
  • za odrasle na 2 leti (razen otrok),
  • če se pojavi večje odstopanje od dioptrije, preden mineta 2 leti, lahko zdravnik poda spremembe na komisijo, ki odloči, ali se izda nova naročilnica,
  • naročilnica je veljavna 30 dni od izdaje.

Če želite nadstandardna očala (npr. dražji okvir, stanjšana stekla itd.), vam bo optik pri plačilu priznal znesek, ki vam pripada na podlagi zdravstvenega zavarovanja, in sicer v višini cenovnega standarda ZZZS. Ta je npr. pri očalih za daljavo za najmanjšo dioptrijo od 42,16 €, pa do 300 € za največjo.